Kurset: "Børn med særlige behov" er afholdt løbende fra 2006, med omkring 40 arrangementer om året, for bl.a. VIA, PPR, UU, foreninger, og kommuner i hele landet. Derudover en lang række interne kurser, pædagogiske dage og konkret konsulentbistand på skoler i hele landet.

August 2013, medforfatter til bogen "Unge med særlige behov" på Dansk Psykologisk Forlag.

Februar 2013 forfatter til undervisningsmaterialet "Med hjernen i skole" på Dansk Psykologisk Forlag.

September 2010, forfatter til bogen "Børn med særlige behov, en praksis guide i rummelighed" på Dansk Psykologisk Forlag.

Fra februar 2010, deltidsansat som specialpædagogisk vejleder på Møllevangskolen i Aarhus.

Diplomuddannelse i specialpædagogik, januar 2010, med modulerne: Individ og specialpædagogik, Neuropsykologi, samt afgangsprojekt med titlen: "Hjernen bag særlige behov"

Efterår 2009: Orlov. Studerende på fuld tid.

2008 CSV Randers. Underviser unge med autismespekterforstyrrelser på STU uddannelsen (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov)

Diplommodul på JCVU i 2007: Videnskabsteori og kommunikation, med fokus på innovative læreprocesser.

Diplommodul på JCVU i 2005: Sproglige vanskeligheder; kan vurdere art og omfang af sproglige problemer.

Diplommodul på JCVU i 2004: Autismespekterforstyrrelser; specialviden om små handicap i hjernen, med vanskeligheder i kommunikation, adfærd og socialt samspil (200 timer).

1990 - 2009, Undervisning af børn med Autisme, ADHD, Tourettes syndrom, NLD, OCD, ADD, GUA samt høre-vanskeligheder.