"Unge med særlige behov" - medforfatter Karin Overballe Dansk Psykologisk Forlag august 2013

   Flere og flere elever har brug for ekstra støtte, hvis de skal kunne gennemføre deres ungdomsuddannelse. Mange er særligt sårbare, fordi de har væet udsat for mobning, har diagnoser eller af andre grunde f�ler sig anderledes.

   F�lles for dem er, at de ikke trives. Men med den rette hjælp og p�dagogik er der stor sandsynlighed for, at disse unge vil kunne klare deres skolegang p� n�sten normale vilkår. Det kræver bl.a., at uddannelsesstederne møder dem med imødekommenhed, fleksibilitet og forståelse.

   Denne bog giver de professionelle den n�dvendige viden, der skal til for at imødekomme elever med særlige behov. Den teoretiske viden forbindes i bogen med en praktisk og gennemførlig pædagogik.

   Bogen henvender sig til lærere, studievejledere og mentorer pæ ungdomsuddannelserne samt UU-vejledere. Ogsæ pårørende til de s�rbare unge - og de unge selv - kan have glæde af bogen.

Se videopræsentation af "Unge med særlige behov"

Se her bladrefil til "Unge med særlige behov"

Bestil her


 

  "Med hjernen i skole"  - Undervisningsmateriale til mellemtrinnet. Dansk Psykologisk Forlag februar 2013

   "Med hjernen i skole" er et undervisningsmateriale med fokus på inklusion, som giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og opmærksomhed.

Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og får metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer.

   Materialet kan bruges som tema i dansk, natur og teknik eller fx i arbejdet med temaer som mobning, social pejling eller AKT. Det er også velegnet til brug i specialforløb med grupper eller enkeltelever med særlige behov, som har brug for øget indsigt i og metoder til at håndtere egne vanskeligheder.

Materialet består af en elevbog og en lærervejledning.

Anmeldelse af "Med hjernen i skole" i "Folkeskolen" juni 2013 - Af Malene Schrøder:

Fremragende - indtaget i mange små doser. Hvis jeg skal anbefale et materiale, der handler om de kognitive funktioner, vil jeg klart vælge dette. Det er godt i forhold til både normalområdet og børn, der slider på en eller flere sider af kognitionen. Læs anmeldelsen her

Artikel i "Skolen" om "Med hjernen i skole" Læs her

Elevens bog - Lærerens bog kan bestilles her


 

Børn med særlige behov" - en praksisguide i rummelighed Dansk Psykologisk Forlag oktober 2010 - NU I 3. OPLAG.

   Hvordan kan man tilpasse en almindelig skolehverdag til et barn med særlige behov, uden at det vælter klassens hverdag, eller pæfører lærere og pædagoger mange timers ekstra forberedelse?
   Der findes mange bøger om særlig pædagogik, men hvordan denne skal udmøntes i en daglig praksis, i et klasselokale med 25 andre elever; det er straks sværere at finde beskrevet.
   Denne bog er skrevet af en praktiker og tænkt som en slags kogebog, om realistiske hensyn, til elever med særlige behov. Med dagligdagen i fokus, er hensigten med bogen, at give brugbare, pædagogiske redskaber, der er så simple og overkommelige, at bogen finder en naturlig plads på skrivebordet, når timen, dagen og ugen skal planlægges.
   Hvert kapitel indeholder korte cases, der belyser forskellige pædagogiske redskabers anvendelighed, samt konkrete eksempler fra hverdagen. Der gives en enkel og kortfattet indføring i den væsentligste teori på området. Med enkle handlinger kan der bid for bid skabes en mere positiv hverdag for eleven, klassen og læreren.
Bogen henvender sig til lærere og pædagoger, der i skolens hverdag skal rumme børn med særlige behov.

Lektørudtalelse: Antallet af titler om rummelighed og anerkendende tilgang til elever med særlige behov er efterhånden betragteligt, men bøger som denne findes ikke. En meget kompetent og anvendelig praksisrettet bog, som kan afhjælpe et stort og stigende behov i folkeskolen. (Hans-Christian Uth)

Anmeldelse i "Videnscenter for Hjerneskade": "En længe savnet bog på dansk om specialpædagogisk praksis og konkrete pædagogiske redskaber er udkommet! Helle Overballe Mogensen har forfattet en i høj grad anvendelig og indsigtsfuld praksisguide i pædagogik, der kan imødekomme det politiske krav om øget rummelighed i skolens og fritidsordningens hverdag." (Logopæd, Lene Espersen) Læs hele anmeldelsen her

Anmeldelse i "Folkeskolen": "...bogen "Bårn med særlige behov" præsenterer væsentlige input til forståelse for børn med sørlige behov. Der er konkrete, praktiske og anvendelige redskaber til undervisningen i de almindelige klasser og håndtering af vanskelig adfærd." "Bogens force er de mange værktøjer, der bliver præsenteret." "Da der ofte sidder en eller to elever i hver klasse med specielle behov, rammer bogen plet." "...bogen har sin helt klare berettigelse og styrke som en praksisguide i rummelighed. Både som overordnet forståelsesramme og som et opslagsværk til den daglige praksis." (Flemming Platz) Læs hele anmeldelsen her

Bårn med særlige behov" - månedens bog marts 2010 i Videnscenter for bevægelseshandicap - Socialstyrelsen, viden til gavn.

Bårn med særlige behov kan bestilles her